České poptávky
Obchodní služby - konzultanti

Více informací »
Vložit poptávku Vložte teď svou poptávku
a my ji ještě dnes zobrazíme
pro Vaše dodavatele.
Registrovat dodavatele Chcete prohlížet
poptávky z vašeho oboru?
Registrujte se do databáze dodavatelů.

Aktuální české poptávky - Obchodní služby - konzultanti

Celkový počet poptávek v oboru Obchodní služby - konzultanti je 4593.

DatumPopisID
16.07.2018externí odkaz B2B - Poskytování komplexních právních služeb314048
16.07.2018externí odkaz B2B - Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M. - projektová dokumentace314044
16.07.2018externí odkaz B2B - Vypracování projektové dokumentace „II/403 Urbanov - průtah“; opakovaná výzva314034
16.07.2018externí odkaz B2B - B1804 Stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti objektu ZŠ speciální a Praktické školy, č.p.991, ul. Šafaříkova v Litvínově - projektová dokumentace314032
16.07.2018externí odkaz B2B - Projektová dokumentace Rekonstrukce kotelen ZŠ Na Výsluní, MŠ Svatopluka Čecha, MŠ Havřice314030
16.07.2018externí odkaz B2B - Vypracování projektové dokumentace II/131, III/13111 Šimanov průtah314010
12.07.2018externí odkaz B2B - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby k realizaci akce „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.“314005
12.07.2018externí odkaz B2B - Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6313988
12.07.2018externí odkaz B2B - Výkon TDS a koordinatora BOZP na akci: "D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací"313984
12.07.2018externí odkaz B2B - Projektová příprava na akci navýšení kapacity objektu základní školy Husova v Liberci II313977
12.07.2018externí odkaz B2B - ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy313972
12.07.2018externí odkaz B2B - Strategie Mladá - možnosti využití území v BVVP Mladá v majetku Středočeského kraje313969
12.07.2018externí odkaz B2B - Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi staveb „Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Hostěradice“ a „Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Hrušovany nad Jevišovkou“313967
11.07.2018externí odkaz B2B - Provedení dotazníkového šetření313932
11.07.2018externí odkaz B2B - Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - PD, IČ, AD313930
10.07.2018externí odkaz B2B - Rekonstrukce dílny včetně vybavení – Projektová dokumentace313901
10.07.2018externí odkaz B2B - Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - projektová dokumentace313888
10.07.2018externí odkaz B2B - Metodická a právní pomoc obcím při zakládání právního subjektu jako budoucího investora vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3313869
9.07.2018externí odkaz B2B - Prodloužení kanalizačního řadu A5 - 2a v ul. K Veltrubům, Kolín-Sendražice - zpracování projektové dokumentace313853
9.07.2018externí odkaz B2B - TDS vč. BOZP na snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně313851
9.07.2018externí odkaz B2B - PD + IČ Depo Karlovy Vary 70 - stavební úpravy313845
9.07.2018externí odkaz B2B - Výpůjčka přístroje pro molekulární diagnostiku s odběrem spotřebního materiálu 2313837
9.07.2018externí odkaz B2B - Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030313836
9.07.2018externí odkaz B2B - Zajištění ostrahy pro FROV JU313834
« Předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Další »