České poptávky
Obchodní služby - konzultanti

Více informací »
Vložit poptávku Vložte teď svou poptávku
a my ji ještě dnes zobrazíme
pro Vaše dodavatele.
Registrovat dodavatele Chcete prohlížet
poptávky z vašeho oboru?
Registrujte se do databáze dodavatelů.

Aktuální české poptávky - Obchodní služby - konzultanti

Celkový počet poptávek v oboru Obchodní služby - konzultanti je 5787.

DatumPopisID
11.10.2019externí odkaz B2B - Orlík, horní voda, Orlík, dolní voda - Inženýrskogeologický průzkum332683
11.10.2019externí odkaz B2B - Jez Moravcová, geologický průzkum332676
11.10.2019externí odkaz B2B - Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany332672
11.10.2019externí odkaz B2B - Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov332669
11.10.2019externí odkaz B2B - Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary332665
10.10.2019externí odkaz B2B - Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624 – IG průzkum332618
9.10.2019externí odkaz B2B - AV díla332601
7.10.2019externí odkaz B2B - DOZP Brtníky - celková REKO obj. č. p. 122 TDS332435
7.10.2019externí odkaz B2B - Zpracování projektové dokumentace na akci "Zesílení stropních desek východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"332423
1.10.2019externí odkaz B2B - Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží332255
1.10.2019externí odkaz B2B - Poskytování pronájmů otevřené střelnice pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky332230
1.10.2019externí odkaz B2B - Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14 (okna, střecha, zateplení) – projektová dokumentace332227
1.10.2019externí odkaz B2B - PD - Semafor Říčanská x Mozartova, Říčany332226
30.09.2019externí odkaz B2B - Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace332140
30.09.2019externí odkaz B2B - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, včetně zateplení – PD+IČ+AD332130
27.09.2019externí odkaz B2B - I/245 Lázně Toušeň, most ev.č.245-002 - TDI332070
27.09.2019externí odkaz B2B - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP - Úspory energií na VÚS a BIOS- SOŠ a SOU Nymburk - objekt BIOS332069
27.09.2019externí odkaz B2B - Zhotovení průkazu energetické náročnosti budov332063
26.09.2019externí odkaz B2B - Vyhodnocení ideálního silničního pozemku pod silnicemi II. a III. třídy332025
26.09.2019externí odkaz B2B - Studie odtokových poměrů v k.ú. Krty a Jesenice u Rakovníka332023
26.09.2019externí odkaz B2B - TD, koordinátor BOZP při výstavbě PC C7, C24-Doubravany, C14-Sovenice, C6-Seletice, C22, C21-Doubravany332017
26.09.2019externí odkaz B2B - Jindřichovický potok, ř.km 0,000 - 2,282332013
26.09.2019externí odkaz B2B - Andělská - zahrádkářská kolonie, projektová dokumentace III.331989
25.09.2019externí odkaz B2B - Sdílený muzejní depozitář Benešov – výkon činnosti TDS pro fázi tvorby architektonické studie a PD pro ÚR a SP331936
« Předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Další »