České poptávky
Výzkum, věda, průzkum

Více informací »
Vložit poptávku Vložte teď svou poptávku
a my ji ještě dnes zobrazíme
pro Vaše dodavatele.
Registrovat dodavatele Chcete prohlížet
poptávky z vašeho oboru?
Registrujte se do databáze dodavatelů.

Aktuální české poptávky - Výzkum, věda, průzkum

Celkový počet poptávek v oboru Výzkum, věda, průzkum je 73.

DatumPopisID
3.03.2023externí odkaz B2B - Měření hluku po zprovoznění stavby - Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská378893
29.11.2022externí odkaz B2B - FN BRNO – Výběr zhotovitele studie pro realizaci akce Obnova spalování lehkého topného oleje jako záložního paliva pro plynovou výtopnu375408
25.11.2022externí odkaz B2B - Kontrolní povodňové vlny TPV 10 000 na Lužické Nise a Lomnici375257
4.10.2022externí odkaz B2B - Externí hodnocení kvality pro zdravotnické laboratoře373279
20.10.2021externí odkaz B2B - Odběr odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov - 2022358978
5.08.2021externí odkaz B2B - Protihluková opatření 2021 - III. etapa měření356547
30.07.2021externí odkaz B2B - Měřicí kampaň kvality ovzduší – pálení v otevřených ohništích356326
28.06.2021externí odkaz B2B - Akreditované měření hluku v CHVePS na silnicích II.tříd na území Jihomoravského kraje pro rok 2021355263
26.02.2021externí odkaz B2B - VD Vrchlice, purifikační prostor u Malešovské pily350533
16.12.2020externí odkaz B2B - Rámcová dohoda - Služby technologických platforem - sekvenování348251
15.07.2020externí odkaz B2B - Protihluková opatření 2020 - II. etapa měření342853
16.03.2020externí odkaz B2B - AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU NA SILNICÍCH II. A III.TŘÍD NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2020338467
22.01.2020externí odkaz B2B - Provádění zkoušek sterility a zkoušek na růstové vlastnosti při výrobě léčivých přípravků biologického původu pro Farmakologický ústav LF MU – rámcová dohoda 2020-2023336278
26.11.2019externí odkaz B2B - Analýzy bazénových vod - II334560
23.10.2019externí odkaz B2B - Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb333165
24.09.2019externí odkaz B2B - Telemedicínské služby331894
12.09.2019externí odkaz B2B - PRACOVIŠTĚ S MIKROSONDAMI PRO MĚŘENÍ NA ČIPOVÝCH SOUČÁSTKÁCH A PCB331383
22.08.2019externí odkaz B2B - FNUSA – ICRC - Výběr dodavatele služeb a dodávek spojených s animálními experimenty na ovcích 2019330453
22.08.2019externí odkaz B2B - Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků v moči330447
15.08.2019externí odkaz B2B - Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina330150
8.07.2019externí odkaz B2B - Laboratorní služby v oblasti molekulární mikrobiologie a genetiky328287
26.06.2019externí odkaz B2B - Měření parametrů dodávek pitné vody do areálu FNUSA327806
12.04.2019externí odkaz B2B - Pořízení dat pomocí DPZ (dálkový průzkum země)324548
31.01.2019externí odkaz B2B - Deponace kuněk na herpetologickou stanici v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad321669
« Předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Další »