České poptávky
Výzkum, věda, průzkum

Více informací »
Vložit poptávku Vložte teď svou poptávku
a my ji ještě dnes zobrazíme
pro Vaše dodavatele.
Registrovat dodavatele Chcete prohlížet
poptávky z vašeho oboru?
Registrujte se do databáze dodavatelů.

Aktuální české poptávky - Výzkum, věda, průzkum

Celkový počet poptávek v oboru Výzkum, věda, průzkum je 62.

DatumPopisID
16.03.2020externí odkaz B2B - AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU NA SILNICÍCH II. A III.TŘÍD NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2020338467
22.01.2020externí odkaz B2B - Provádění zkoušek sterility a zkoušek na růstové vlastnosti při výrobě léčivých přípravků biologického původu pro Farmakologický ústav LF MU – rámcová dohoda 2020-2023336278
26.11.2019externí odkaz B2B - Analýzy bazénových vod - II334560
23.10.2019externí odkaz B2B - Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb333165
24.09.2019externí odkaz B2B - Telemedicínské služby331894
12.09.2019externí odkaz B2B - PRACOVIŠTĚ S MIKROSONDAMI PRO MĚŘENÍ NA ČIPOVÝCH SOUČÁSTKÁCH A PCB331383
22.08.2019externí odkaz B2B - FNUSA – ICRC - Výběr dodavatele služeb a dodávek spojených s animálními experimenty na ovcích 2019330453
22.08.2019externí odkaz B2B - Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků v moči330447
15.08.2019externí odkaz B2B - Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina330150
8.07.2019externí odkaz B2B - Laboratorní služby v oblasti molekulární mikrobiologie a genetiky328287
26.06.2019externí odkaz B2B - Měření parametrů dodávek pitné vody do areálu FNUSA327806
12.04.2019externí odkaz B2B - Pořízení dat pomocí DPZ (dálkový průzkum země)324548
31.01.2019externí odkaz B2B - Deponace kuněk na herpetologickou stanici v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad321669
4.12.2018externí odkaz B2B - Výběr dodavatele služeb a dodávek spojených s animálními experimenty 2019319803
27.09.2018externí odkaz B2B - Monitoring choroby mor včelího plodu na území Jihomoravského kraje, XI. etapa316857
26.09.2018externí odkaz B2B - Dendrologický průzkum na určených plochách v Areálu zdraví na Větruši 316825
18.09.2018externí odkaz B2B - Analýza vody a sedimentu316459
23.08.2018externí odkaz B2B - Genetická analýza vzorků tetřívka obecného315408
12.07.2018externí odkaz B2B - Technicko-personální zajištění záchranného archeologického výzkumu, interiér objektu bývalé stodoly, areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, p. o.313970
21.06.2018externí odkaz B2B - Archeologický výzkum při stavbě cest Veliš, Bukvice312901
29.05.2018externí odkaz B2B - Kuřim - odběry a rozbory vod pro věznici311370
24.04.2018externí odkaz B2B - Provádění odběrů a analýz vzorků odpadních vod a kalů a výkon funkce technologa a osoby odpovědné za provozování kanalizací pro veřejnou potřebu309237
19.04.2018externí odkaz B2B - Revitalizace mokřadů - odběr a analýza vody na monitoringových plochách308945
16.01.2018externí odkaz B2B - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Česká Kamenná Horka302757
« Předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Další »