České poptávky
Administrativa, služby

Více informací »
Vložit poptávku Vložte teď svou poptávku
a my ji ještě dnes zobrazíme
pro Vaše dodavatele.
Registrovat dodavatele Chcete prohlížet
poptávky z vašeho oboru?
Registrujte se do databáze dodavatelů.

Aktuální české poptávky - Administrativa, služby

Celkový počet poptávek v oboru Administrativa, služby je 181.

DatumPopisID
24.03.2017externí odkaz B2B - Modernizace Městské sportovní haly Havířov-II. etapa, 2.část-výkon TDI + KBOZP285534
21.03.2017externí odkaz B2B - POHÁDKOVÉ SAFARI 2017285306
17.03.2017externí odkaz B2B - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno285199
17.03.2017externí odkaz B2B - Akademie - výstavba stravovacího zařízení - výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení stavby do trvalého užívání285155
16.03.2017externí odkaz B2B - Zajištění komplexního výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na akci – Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu285113
16.03.2017externí odkaz B2B - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domova Na Hrádku285111
14.03.2017externí odkaz B2B - Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury, Olomouc – Holice, I. etapa – koordinátor BOZP285019
14.03.2017externí odkaz B2B - Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy285018
14.03.2017externí odkaz B2B - Znalecké posudky mimo RS 2/2017285013
9.03.2017externí odkaz B2B - 16-226 TDS Polora - TZH budovy H1 - 1. a 2. etapa284838
8.03.2017externí odkaz B2B - Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře - technický dozor investora284798
8.03.2017externí odkaz B2B - Servisní stání služebních plavidel - Uherské Hradiště284788
8.03.2017externí odkaz B2B - VD Koryčany - rekonstrukce VD - výkon TDS284780
7.03.2017externí odkaz B2B - Zhotovení projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru284764
7.03.2017externí odkaz B2B - Jilemka, Jilemnice, obnova koryta toku284736
7.03.2017externí odkaz B2B - VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu – INGEO284731
6.03.2017externí odkaz B2B - VD Rozkoš, odstranění nánosů z prostoru severní nádrže284709
6.03.2017externí odkaz B2B - Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – výkon činnosti technického dozoru objednatele284690
2.03.2017externí odkaz B2B - Technický dozor stavebníka 01-2017, dopravní stavby284498
27.02.2017externí odkaz B2B - Technický dozor investora na staveništi – Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č.p. 642, 652, 845 a 852 v Žatci – 1. časová etapa284320
27.02.2017externí odkaz B2B - Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – výkon činnosti technického dozoru objednatele284306
23.02.2017externí odkaz B2B - Protierozní opatření k.ú. Ledčice - technický dozor284134
23.02.2017externí odkaz B2B - Péče o zvěř v mimovegetačním období III. etapa - TDI284127
22.02.2017externí odkaz B2B - Stavební úpravy knihovny čp. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra - projektová příprava284087
« Předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Další »