České poptávky
Administrativa, služby - strana 4

Více informací »
Vložit poptávku Vložte teď svou poptávku
a my ji ještě dnes zobrazíme
pro Vaše dodavatele.
Registrovat dodavatele Chcete prohlížet
poptávky z vašeho oboru?
Registrujte se do databáze dodavatelů.

Aktuální české poptávky - Administrativa, služby - strana 4

Celkový počet poptávek v oboru Administrativa, služby - strana 4 je 767.

DatumPopisID
12.07.2019externí odkaz B2B - Technický dozor stavebníka II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní328571
12.07.2019externí odkaz B2B - Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2019 III328568
9.07.2019externí odkaz B2B - Přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdku-Místku328381
17.06.2019externí odkaz B2B - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno327398
10.06.2019externí odkaz B2B - Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ II327041
5.06.2019externí odkaz B2B - TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce venkovního koupaliště326888
3.06.2019externí odkaz B2B - Práce TDS a BOZP na akci „Odstranění havarijního stavu střechy na baště, mostu a kontraeskarpy hradebního příkopu v areálu tvrze v Hradeníně“326721
3.06.2019externí odkaz B2B - Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a vypracování MPŘ – vodní dílo na p.p.č 1588/2 v k.ú. Kerhartice326716
29.05.2019externí odkaz B2B - Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice – technický dozor stavebníka326550
29.05.2019externí odkaz B2B - Výkon inženýrské činnosti pro akci - Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná326548
28.05.2019externí odkaz B2B - Zajištění TDI - investiční akce Obnova historické části Podmokel - etapa C326498
28.05.2019externí odkaz B2B - Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci Střední zdravotnická škola Liberec - oprava střechy, fasády a Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny326495
27.05.2019externí odkaz B2B - Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín – zajištění výkonu TDS a BOZP II326391
24.05.2019externí odkaz B2B - Technický dozor investora vč. BOZP na stavbu Pardubice, Dům hudby – modernizace společenské části326340
15.05.2019externí odkaz B2B - Zajištění TDS - ZŠ Holice – odborné učebny – stavební úpravy325927
15.05.2019externí odkaz B2B - Technický dozor investora (TDI) a KBOZP na investiční akci „Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek“325915
13.05.2019externí odkaz B2B - Realizace polní cesty v k.ú. Choťovice – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)325797
9.05.2019externí odkaz B2B - Zajištění TDS - Českobratrská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace325685
9.05.2019externí odkaz B2B - Zajištění TDS - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání – stavební úpravy325653
3.05.2019externí odkaz B2B - SU – stavební úpravy vnitrobloku objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná – technický dozor investora325420
30.04.2019externí odkaz B2B - Výkon TDS a koordinátora BOZP - Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem II325324
30.04.2019externí odkaz B2B - Technický dozor investora (TDI) a KBOZP na stavební akci Půdní vestavba ZUŠ Říčany325323
30.04.2019externí odkaz B2B - Zajištění TDS - Adamovka, ul. Jesenická, Droždín - oprava zatrubnění325322
30.04.2019externí odkaz B2B - Projektová příprava na akci Modernizace pavilonů B, D, E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II325314