České poptávky
Opravování a údržby - strana 8

Více informací »
Vložit poptávku Vložte teď svou poptávku
a my ji ještě dnes zobrazíme
pro Vaše dodavatele.
Registrovat dodavatele Chcete prohlížet
poptávky z vašeho oboru?
Registrujte se do databáze dodavatelů.

Aktuální české poptávky - Opravování a údržby - strana 8

Celkový počet poptávek v oboru Opravování a údržby - strana 8 je 5570.

DatumPopisID
28.03.2022externí odkaz B2B - Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji364989
25.03.2022externí odkaz B2B - Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky MŠ Jiráskova 10, Nový Jičín364876
25.03.2022externí odkaz B2B - Jánská 23 v Brně - oprava topení v bytě č. 2364874
24.03.2022externí odkaz B2B - Sanace uhelny a kotelny, Štefánikova č.p. 553, Kutná Hora364828
23.03.2022externí odkaz B2B - Zřízení bezbariérového WC v objektu Klubu důchodců ve Frenštátě pod Radhoštěm364765
23.03.2022externí odkaz B2B - Průběžná údržba travnatých ploch v sídlišti Za Chlumem a Srbsko364760
23.03.2022externí odkaz B2B - Management evropsky významných lokalit Chlum u Nepřevázky, Polabské hůry a Žehuňsko364749
23.03.2022externí odkaz B2B - Vlastivědné muzeum v Kyjově - Klimatizace364740
22.03.2022externí odkaz B2B - Provádění pravidelné bezpečnostní technické kontroly zdravotnických přístrojů ZZS KHK364723
22.03.2022externí odkaz B2B - Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek364712
22.03.2022externí odkaz B2B - Vybavení pro sdílené učebny a Vybavení nově vzniklých dílenských prostor364711
21.03.2022externí odkaz B2B - Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí364692
21.03.2022externí odkaz B2B - Ornitologický a entomologický průzkum Velké a Malé bažantnice v Měšicích364690
21.03.2022externí odkaz B2B - Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, biotopy modrásků364688
21.03.2022externí odkaz B2B - Monitoring v přírodní rezervaci Káraný-Hrbáčkovy tůně364687
21.03.2022externí odkaz B2B - Monitoring v evropsky významné lokalitě Štěpánovský potok364683
21.03.2022externí odkaz B2B - Monitoring v přírodní památce Kačina364677
18.03.2022externí odkaz B2B - Rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt 1.ZŠ Dr.E.Beneše 1, Šumperk364549
17.03.2022externí odkaz B2B - Stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod364538
17.03.2022externí odkaz B2B - Prodloužení vodovodního řadu Stanislavice – ul. Na Podlesí364533
16.03.2022externí odkaz B2B - VN Pocheň, odbahnění nádrže - Náhradní výsadba364464
16.03.2022externí odkaz B2B - Zajištění prací v areálu komunitní kompostárny a Uzavřené skládky TKO, lokalita Radar, ve Studénce364450
16.03.2022externí odkaz B2B - Nátěr mladých stromů, ochrana bází stromů před poškozením instalací dřevěných ohrádek a výchovný řez364440
15.03.2022externí odkaz B2B - Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Káraný – Hrbáčkovy tůně364398